nivell

m
Electrònica i informàtica
Física

Expressió del valor d’una magnitud variable (tensió, corrent, potència, etc) amb relació a un valor de referència fixat arbitràriament.

Hom l’acostuma a expressar en dB o en Np.