*

noh
m
Teatre

Gènere teatral japonès.

És un drama líric on la base és la mímica, el suport argumental i els decorats són mínims, i el vestuari és molt sumptuós. Els temes del solen ésser guerrers o fantàstics; els actors són tots masculins, i el cor, amb acompanyament d’alguns instruments musicals i amb l’addició de danses, té una importància primordial. Hom en conserva més de dues-centes peces (s. XIV i XV), moltes de les quals són obra dels actors Kan-ami Mokiyo i el seu fill Zeami, teoritzador del gènere. Representat inicialment a l’aire lliure, més tard les seves representacions han tingut lloc en locals tancats. És un espectacle aristocràtic que tingué el seu apogeu en l’època Edo (s. XVII-XIX) i que encara es representa en un escenari quadrangular elevat i envoltat de públic a banda i banda.