no-alineament

m
Política

En política internacional, varietat de neutralisme consistent en el fet de no alinear-se en cap dels grans blocs.