no-alineat
| no-alineada

m
Política

Dit de l’estat, del govern, de la política, etc., que professa el no-alineament.