nòdul auriculoventricular

nódulo d’Aschoff i Tawara
m
Anatomia animal

Formació muscular del sistema excitoconductor del cor situada en les proximitats del si coronari de l’aurícula dreta.