Noginsk

Bogorodsk (ru) (ant.)

Ciutat de l’oblast’ de Moscou, Rússia, vora el riu Kl’az’ma.

Nucli d’indústria tèxtil des del s XIX.