Noguero

Llogaret del municipi de Monesma i Queixigar (Ribagorça), situat a 1 025 m d’altitud, al vessant meridional del cap de les Torralles.

L’església és dedicada a sant Pere.