nombre d’Avogadro

NA (simb.)

m
Física

Nombre de molècules contingut en una molècula gram de qualsevol substància i, per tant, el nombre d’àtoms contingut en un àtom gram de qualsevol substància.

Determinat experimentalment per diversos procediments val 6,022 045 × 1023 mol-1.