nombre de massa

A (simb.), nombre màssic

m
Física

Nombre de nucleons d’un àtom.

Multiplicat per la massa d’un protó equival, molt aproximadament, al pes atòmic.