nombre decimal

m
Matemàtiques

Nombre racional que, multiplicat per una potència positiva de 10, dóna un nombre enter.