nombre negatiu

m
Matemàtiques

Nombre més petit que el zero.