nomenclatura de Brussel·les

Nom donat a la nomenclatura aprovada en el Conveni sobre la Nomenclatura per a la Classificació de les Mercaderies dels Aranzels de Duana, signat el 1950 a Brussel·les pels membres de l’OECE.

Fou acceptada per l’Estat espanyol i aplicada en l’aranzel de l’any 1960.