nominatiu
| nominativa

nominativo -va (es), nominative (en)
adj
Economia

Dit del títol, l’efecte comercial o el valor mobiliari en què consta el nom de la persona o l’entitat a favor de la qual són estesos, en oposició a aquells en què el tenidor és indeterminat (efectes al portador).