nonat
| nonada

adj
Medicina

Nat artificialment, és a dir, extret del claustre matern mitjançant l’operació cesària.