Norman Levi Bowen

(Kingston, 21 de juny de 1887 — Washington, 11 de setembre de 1956)

Petròleg canadenc, un dels iniciadors de la petrologia experimental.

Treballà a la Carnegie Institution de Washington estudiant la cristal·lització dels minerals a partir de magmes fosos, l’equilibri de fase dels silicats, la formació de quars a partir de mescles anhidres, la diferenciació per gravetat en el curs de les cristal·litzacions, etc. La seva obra bàsica és The Evolution of the Igneous Rocks (1928).