Nosotros

Grup d’afinitat anarquista format a Barcelona el 1931.

Continuació del grup Los Solidarios (1922), reuní, entre d’altres, Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti, Joan Garcia i Oliver, Aurelio Fernández, Ricard Sanz, Miquel Garcia i Vivancos, Antonio Ortiz, etc. Encapçalà dins l’anarcosindicalisme una tendència putxista i anarcobolxevic i intervingué activament en la preparació de la sèrie d’insurreccions revolucionàries de 1932-33 contra la República. Ingressà a la FAI en 1933-36 i es dispersà durant la guerra civil.