notícia

f

Anunci d’alguna cosa esdevinguda de poc fet a qui no en té coneixement.