notocordi

m
Anatomia animal

Eix esquelètic fibrós, elàstic i cilíndric que s’estén al llarg de tot el cos, dorsalment respecte al tub digestiu i ventralment respecte al cordó nerviós, en els urocordats durant les fases larvàries lliures i els cefalocordats.

Molts vertebrats el presenten en la fase embrionària, i en resten rudiments entre les vèrtebres dels adults.