notòpters

m
pl
Entomologia

Ordre d’insectes pterigots format per individus que presenten, al cap, antenes filiformes i aparell bucal mastegador.

Els ulls, quan n'hi ha, són reduïts. Del tòrax surten tres parells de potes gairebé iguals, i els animals adults són àpters. A l’acabament de l’abdomen tenen dos cèrcols llargs. Són lucífugs i nocturns, i es nodreixen de detritus; la femella es menja el mascle després de la còpula. Es troben a les muntanyes de l’Amèrica del Nord, el Japó i Rússia.