NovaCaixaGalicia

Entitat financera que nasqué el 2010, fruit de la reestructuració del sector promoguda pel Govern.

Fou la conseqüència de la fusió de Caixa Nova i Caixa Galícia. Després de ser recapitalitzada el 2011 traspassà el seu negoci financer a NovaGalicia Banco. Finalment, el FROB entrà al capital del banc amb una injecció de 2.465 milions d’euros que li atorgà el 93,16% del capital. Al desembre del 2013 el FROB i el Banc d'Espanya adjudicare NovaGalicia a l'entitat veneçolana Banesco.