novell

m
adj
Enologia

Dit del vi jove, que té com a màxim mig any d’envelliment.