novell
| novella

f
m
adj
Zoologia

Dit de l’animal, especialment l’ocell, nascut el mateix any.