novel·la

novela (es), novel, tale, (en)
f
Literatura

Escrit —generalment en prosa i d’una llargària considerable— destinat a delectar el lector amb narracions d’aventures heroiques (siguin relacionades amb la història o inventades) o bé amb descripcions de fets, d’accions i de caràcters que volen, o no, representar els de la vida real.