novel·lística

f
Literatura

Art d’escriure novel·les.