nua propietat

f
Dret civil

Propietat desposseïda de l’usdefruit, el qual té a favor seu una altra persona distinta del propietari, anomenada nu propietari.