nucleasa

f
Bioquímica

Enzim que hidrolitza parcialment els àcids nucleics i els descompon en nucleòtids.