nucleoproteïna

f
Bioquímica

Cadascun dels composts resultants de la unió de les proteïnes amb àcids nucleics o amb nucleòtids.

Són formats per nucleoproteïnes els cromosomes, els virus i els ribosomes.