numismàtic
| numismàtica

f
m
Numismàtica i sigil·lografia

Persona versada en numismàtica.