nunci

m
Dret canònic

Legat del papa a cadascun dels estats amb qui manté relacions diplomàtiques plenes i d’una manera estable.

Té tasques complementàries de tipus pastoral i altres de caràcter delegat, per la qual cosa normalment és bisbe. En les anomenades nunciatures de primera (Alemanya, Brasil, Espanya, França, Itàlia, Polònia i Portugal), llurs titulars eren generalment nomenats cardenals en cessar en el càrrec. En certs estats ocupen tradicionalment el deganat del cos diplomàtic.