nyigo-nyigo

m

Onomatopeia amb què hom imita el so d’un violí, d’un violoncel, etc, especialment mal tocat.