oblast’
*

f

Unitat administrativa territorial de primer grau d l’URSS.

Amb la dissolució d’aquesta (1991), la Federació Russa i altres estats de la CEI la conservaren en les seves divisions territorials.