obligació

f
Dret civil

Deure jurídic de qualsevol classe.