obrer
| obrera

f
m

Persona que treballa en un ofici manual en qualitat d’assalariat.