Obres e trobes

Títol factici del volum que recull els poemes presentats en el certamen marià celebrat a València el 1474 i potser imprès aquell mateix any, considerat el primer incunable dels Països Catalans.

L’únic exemplar conegut es conserva a la Biblioteca Universitària de València. Manca de data i de nom d’impressor. Té 58 fulls impresos. Conté obres, entre d’altres, de J.Fenollar, J.Moreno, Francesc de Castellví, Joan Verdanxa, Roís de Corella, Lluís Alcanyís, Miquel Peres, Narcís Vinyoles, J.Gassull, Lluís Garcia, Jeroni Motsó, Jaume Roig, Joan Llançol, Bernardí Vallmanya i Pere Bell, amb un total de 40 poetes i 45 poesies (40 en català, 4 en castellà i 1 en toscà). Posteriorment, ha estat editat el 1894 (amb transcripció de Manuel Rúbio i Borràs i introducció de F.Martí i Grajales), el 1945 (introducció de Josep Ibarra i Folgado) i el 1975 (en tres edicions, dues a càrrec, respectivament, de Lluís Guarner i M.Sanchis i Guarner). Ha despertat diverses polèmiques sobre la primacia de la impremta dins l’Estat espanyol.