observar

observar (es), to observe (en)
tr

Complir exactament (allò que és prescrit per una llei, una regla, uns estatuts, etc).