octàedre truncat

m
Matemàtiques

Políedre que resulta de truncar un octàedre regular per quadrats en cadascun dels seus vèrtexs.

Té 6 cares quadrades i 8 d’hexagonals.