October

Revista d’art nord-americà.

Publicada per MIT Press en anglès, se subtitula Art/Theory/Criticism/Politics. Nasqué l’any 1976 com a fòrum per a la presentació i elaboració teòrica del treball cultural posterior a la dècada del 1960. Inicialment fou editada per Annette Michelson, Rosalind Krauss, Douglas Crimp i Joan Copjec. A partir de la segona dècada estigué encapçalada per Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, Hal Foster, Denis Hollier, Silvia Kolbowski i alguns dels membres de la primera etapa. Al llarg dels diferents números, s’estructura en diversos apartats: materialisme històric, crítica institucional, psicoanàlisi, retòrica, el cos, art i història de l’art, discurs postcolonial, espectacle.