Octubre Centre de Cultura Contemporània

OCCC (sigla)

Inauguració de la nova seu d’Octubre Centre Cultural a València

© OCCC

Centre cultural de València inaugurat el 2006.

Impulsat per Acció Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, és situat en l’emblemàtic edifici El Siglo, uns antics grans magatzems. La iniciativa s’encarà amb un doble objectiu: esdevenir un element viu de cultura, com a seu d’entitats i com a centre d’activitats, al mateix temps que es recuperava un edifici amb reconeguda rellevància històrica, artística i social. Amb una superfície total de 3 500 m 2 , dividida en quatre plantes i un soterrani, el centre és seu d’Acció Cultural del País Valencià i d’altres entitats culturals i disposa d’aules, sales d’exposicions, sales per a representacions musicals, teatrals i per a cinema, etc. La llibreria Tres i Quatre i la redacció del setmanari El Temps també s’hi van traslladar.