ocultació

f
Dret

Encobriment d’una cosa que legalment hi ha obligació de manifestar a l’autoritat o al funcionari públic que ho pregunti per raó del seu càrrec (com el nom, l’estat i el domicili); de béns, per tal d’eludir el pagament d’imposts; d’un fill, per tal de fer-li perdre l’estat civil.