odonats

m
pl
Entomologia

Ordre d’artròpodes de la classe dels insectes que inclou espècies de talla mitjana o grossa (5-12 cm d’envergadura), amb el cap eixamplat pel gran desenvolupament dels ulls composts.

Les antenes són curtes i filiformes i l’aparell bucal és típicament mastegador. El tòrax és paral·lelepipèdic, gairebé cuirassat, i molt curt respecte a l’abdomen; té dos parells d’ales membranoses i gairebé iguals, així com tres parells de potes febles i dirigides cap endavant. L’abdomen, molt estret i allargat, consta de 10 segments, i al final pot presentar una mena de cercs atrofiats. El seu desenvolupament és hemimetàbol i les larves són aquàtiques, molt carnisseres i amb el llavi inferior hipertrofiat, formant una màscara. Habiten vora l’aigua estanyada —tot i que també poden allunyar-se'n, sobretot les femelles—, on practiquen una contínua cacera d’altres insectes, dels quals es nodreixen. Algunes espècies són gregàries i fan migracions. Constitueixen un dels grups més arcaics de la classe, car hom en coneix fòssils del Carbonífer, com els del gènere Meganeura, que tenia fins a 75 cm d’envergadura.

Representats més importants de l'ordre dels odonats

subordre dels zigòpters família dels lèstids Lestes sp
família dels calopterígids Agrion sp damisel·la, senyoreta
subordre dels anisòpters família dels èsnids Aeschna sp espiadimonis, cavall de serp
Anax sp espiadimonis, cavall de serp
família dels libel·lúlids Libellula sp libèl·lula
Sympetrum sp