Ofèlia

Els satèl·lits Ofèlia (1986U8) i Cordelia (1986U7) descoberts per la sonda Voyager (21 de gener de 1986)

NASA/JPL

Satèl·lit d’Urà.

Fou descobert per la sonda Voyager 2 el 1986. Orbita a 53.764 km del centre del planeta i té un diàmetre de 32 km.