ofertori

ofertorio (es), offertory (en)
m
Cristianisme

En la litúrgia eucarística, ritu amb el qual el celebrant ofereix el pa i el vi que han d’ésser consagrats.

L’oferiment s’acompanya amb una pregària que normalment lliga el sentit de les ofrenes amb la festivitat que hom celebra. En la litúrgia romana es troba després de la litúrgia de la paraula, a l’inici de la litúrgia del sacrifici. En les litúrgies orientals, el pa i el vi, preparats abans de la celebració, són portats a l’altar en aquest moment.