oficial major
| oficiala major

f
m
Dret administratiu

Cap superior del personal i dels serveis del Parlament de Catalunya.