oficina

f
Dret internacional

Cadascun dels organismes centrals creats per a l’aplicació i el funcionament d’una convenció signada per diferents estats i que s’anomenen ‘‘oficines internacionals’’.

Les més importants són les de correus, telègrafs, pesos i mesures, protecció de la propietat industrial, educació, etc.