Oficina Internacional de la Pau

International Peace Bureau (en), IPB (en sigla)

Organització pacifista internacional fundada el 1892.

Rebé el premi Nobel de la pau el 1910. Dóna suport a les iniciatives de pau i de desarmament de les Nacions Unides, dels governs i de la ciutadania. Lluita principalment per l’abolició de l’armament nuclear, per la prevenció i resolució dels conflictes i per la difusió del pacifisme, però també pel respecte dels drets humans en l’àmbit social (drets de les dones, dels menors, dels joves, dels treballadors), polític i religiós. És composta per 170 organitzacions repartides per més de 40 països.