Oficina Romànica de Lingüística i Literatura

Centre d’estudis filològics creat el 1927 com a ampliació de les tasques de la Biblioteca Balmes de Barcelona per a contribuir a la investigació científica de la llengua catalana, a la formació de la llengua literària moderna i a l’examen crític i a la història de la literatura catalana.

En foren membres fundadors Pere Barnils, Josep Calveras, Antoni Griera, Ramon Miquel i Planas, Manuel de Montoliu, Josep M.d’Oleza i Alfons Par, i, a partir del 1929, Francesc de B.Moll. Edità un Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura (set volums), una Biblioteca Lingüística (un estudi d’A.Par), una Biblioteca Literària (tres volums de l'Epistolari Llorente) i una sèrie de divulgació, amb obres de J.Calveras, M.de Montoliu i Manuel Garcia i Silvestre; des del 1928 publicà també, dins la revista Catalunya Social, unes consultes de llenguatge. Les seves activitats foren interrompudes arran de la guerra civil.