Okayama

Capital del ken homònim, a l’illa de Honshū, Japó.

És el centre de serveis de l’àrea industrial del Sud-Okayama. Té indústries tèxtils, de fibres sintètiques, químiques, de pneumàtics, drassanes i foneries de coure. El port és molt important.