Okinawa

Illa més gran de l’arxipèlag de Ryūkyū, Japó, a la mar de la Xina, que forma part del ken d’Okinawa .

La capital és Naha. És de forma allargassada i s’estén de SW a NE, amb una llargada total de 110 km i una amplada desigual que oscil·la entre 3,5 i 12 km. Pertangué a l’imperi xinès entre els s. XIII i XVII, i al Japó des del 1607. Durant la Segona Guerra Mundial fou ocupada pels nord-americans, que hagueren de vèncer una forta resistència japonesa. Els EUA convertiren l’illa en una de les seves bases principals a l’Extrem Orient, des de la qual operaven contra Corea i la Indoxina. L’any 1972 el govern japonès recuperà l’administració de l’illa, però les forces nord-americanes conservaren llurs bases aeronavals amb dret a guardar-hi armament nuclear. Aquesta situació ha provocat fortes protestes populars, especialment des de mitjan anys noranta, que no foren apaivagades amb l’acord signat el 2006 entre ambdós governs que preveia reduir substancialment el nombre de soldats nord-americans.