Okrug dels Nentsians

Okrug de Rússia.

La capital és Narjan-Mar (20 100 h [est 1989]). Situat a l’extrem NW de la plana de l’Europa oriental, toca les mars Blanca, de Barentsz, Pečora i de Kara. La població (0,3 h/km2) és composta de nentsi i de komis, i també de russos i d’ucraïnesos, i es dedica a la cria de rens, a la pesca i a la cacera.