oleoducte

oleoducto (es), oil pipeline (en)
m
Química

Conducció de gran longitud que serveix per a transportar a gran distància el petroli brut i els productes líquids de la seva destil·lació, des dels jaciments fins a les refineries o als ports on carreguen els petroliers i des d’aquests fins als centres de distribució o de consum.

Els oleoductes són construïts amb tubs d’acer units per soldadura i protegits de la corrosió per mitjà de tires de tela embreada o recobriment de cautxú. La conducció sol ésser enterrada a poca profunditat o instal·lada per sobre la superfície del sòl. El petroli o qualsevol altre líquid que hom vol transportar és impulsat per mitjà d’estacions de bombament, el nombre de les quals i la distància entre elles depenen de la longitud de l’oleoducte i dels desnivells del trajecte. La neteja és efectuada periòdicament amb uns rascadors que són introduïts a la conducció, a través d’uns registres especialment disposats.